top of page
Info NIEUWE leden vanaf 1 juli tot einde september :

Worden als "nieuw lid" beschouwd : zij die de afgelopen 2 seizoenen geen lid waren van onze club.

 

LIDGELDEN :

volwassene - 65€

student - 40€

overige lidgelden blijven ongewijzigd

Het volgende seizoen wordt dit lid niet meer als "nieuw lid" beschouwd, ook al schrijft men zich na 1 juli in.

bottom of page