PRIVACYVERKLARING

De privacyverklaring is een onderdeel van de privacywetgeving (AVG*), een Europese verordening rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.

                  * Algemene Verordening Gegevensbescherming