TC Fort IV werkt volop aan de voorbereiding
van het nieuwe zomerseizoen.
Opening hiervan is voorzien op zaterdag 16 april 2022.