TC Fort IV werkt volop aan de voorbereiding

van het nieuwe zomerseizoen.

Opening hiervan is voorzien op zaterdag 17 april 2021.